Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
Ban hành: 29/07/2015
Hiệu lực: 15/09/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Ban hành: 21/07/2015
Hiệu lực: 01/10/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
Ban hành: 10/07/2015
Hiệu lực: 10/07/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 24/2015/QĐ-TTg
Quyết định số 24/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cạnh tranh
Ban hành: 30/06/2015
Hiệu lực: 15/08/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Ban hành: 26/06/2015
Hiệu lực: 11/08/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1171/QĐ-BKHCN
Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành: 27/05/2015
Hiệu lực: 27/05/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành: 22/04/2015
Hiệu lực: 08/06/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 07/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Ban hành: 15/04/2015
Hiệu lực: 01/05/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 06/2015/TT-BTTT
Thông tư số 06/2015/TT-BTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ban hành: 23/03/2015
Hiệu lực: 15/09/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN
Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành: 11/03/2015
Hiệu lực: 01/05/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Đầu Trước ... 2 3 4 5 6 7 8 ... Sau Cuối