Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 5330 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư 29/2019/TT-BKHCN
Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ban hành: 27/12/2019
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư số 12 /2017/TT- BKHCN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ban hành: 28/09/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BKHCN
Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
Ban hành: 11/08/2017
Hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BKHCN
Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ban hành: 12/01/2017
Hiệu lực: 30/03/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BKHCN
quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ban hành: 28/10/2016
Hiệu lực: 16/01/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Ban hành: 09/06/2016
Hiệu lực: 18/08/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Ban hành: 22/04/2016
Hiệu lực: 08/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
Ban hành: 04/04/2016
Hiệu lực: 01/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 21/03/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ban hành: 13/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối