Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 917 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Chỉ thị 17/CT-TTg
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ
Ban hành: 10/07/2015
Hiệu lực: 10/07/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị số 17/CT-TTg
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 và Quyết định số 1949/QĐ-BTP ngày 20/8/2014 về một số biện pháp chính chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản thực hiện thủ tục hành chính.
Ban hành: 20/06/2014
Hiệu lực: 20/06/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-TTg
Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ban hành: 22/05/2012
Hiệu lực: 01/10/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTP
Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010
Ban hành: 10/06/2009
Hiệu lực: 10/06/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 334/CT-TTg
Về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Ban hành: 10/03/2009
Hiệu lực: 10/03/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-UBND
Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 05/03/2009 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 05/03/2009
Hiệu lực: 05/03/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BQP
Về việc tổng kết 5 năm thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; gắn với sơ kết việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
Ban hành: 30/01/2009
Hiệu lực: 30/01/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 36/2008/CT-TTg
Về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực: 16/01/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN
Về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực: 01/02/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT
Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: 01/02/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối