Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 214 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên
Ban hành: 01/01/2009
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12
Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
Ban hành: 27/12/2008
Hiệu lực: 01/02/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12
Công an xã
Ban hành: 21/11/2008
Hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 05/2008/PL-UBTVQH12
Thủ tục bắt giữ tàu biển
Ban hành: 27/08/2008
Hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Ban hành: 02/04/2008
Hiệu lực: 01/08/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Ban hành: 26/01/2008
Hiệu lực: 01/07/2008
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12
Công nghiệp quốc phòng
Ban hành: 26/01/2008
Hiệu lực: 01/07/2008
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù
Ban hành: 19/10/2007
Hiệu lực: 01/01/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 35/2007/PL-UBTVQH11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ban hành: 21/06/2007
Hiệu lực: 01/10/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11
Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... Sau Cuối